sad-list

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Dins la vessant assistencial i amb el servei d’atenció domiciliària (SAD), es té per objectiu fonamentalment l’assistència a la gent gran, sense descartar altres sectors de població, que indistintament de la seva edat ho puguin necessitar per presentar discapacitats físiques, cognitives o sensorials.

Llegir més

Servei d’Assistència Sanitaria (SAS)

Pel que respecta a l’assistència sanitària, s’ofereix assistència mèdica, d’infermeria, podologìa i fisioterapia, tant als usuaris del (SAD), com d’aquells altres que sense ser-ho puguin necessitar aquests serveis. Dins els serveis d’assistència sanitària (SAS) a més de les prestacions corresponents als diferents professionals, s’efectuen analisis clínics domiciliaris, aixi com el servei de cures pal.liatives als pacients oncològics terminals.

Llegir més

sas-list

formacio-list

Formació

L’experiència acumulada des de 1999 en l’atenció a les persones dependents ens capacita per impartir formació en el camp sanitari i social, al sumar als coneixements tècnics la vessant pràctica de la cura diària.

Llegir més

Assessorament jurídic

Des de CASS, també us oferim assistència jurídica relativa al nostre àmbit d’actuació als usuaris del SAD i SAS; Assessorament sobre procediments d’incapacitat, tuteles i curateles, assistència al tutor, dret hereditari i elaboració del testament vital.

Llegir més

juridic-list