L’experiència acumulada des de 1999 en l’atenció a les persones dependents ens capacita per impartir formació en el camp sanitari i social, al sumar als coneixements tècnics la vessant pràctica de la cura diària.

El servei de docència i assessorament adreçat tant al personal propi com als d’altres centres o institucions. Persegueix promoure i millorar la qualitat tècnica i assistencial en el camp gerontogeriàtric, dels recursos humans, de la prevenció dels riscos laborals i de l’atenció en les discapacitats. Es pretén formar als components de l’equip multidisciplinari en els darreres avenços assistencials i també en l’ús d’instruments de valoració, física, psíquica, social i instrumental.

Des de 1999 el CENTRE D’ASSISTÈNCIA SÒCIO SANITÀRIA S.L. (CASS) ha impartit més de 9.000 hores lectives en formació per a diferents entitats i organismes públics i privats.

 • Creu Roja Terrassa
 • IES Castellarnau
 • Foment de Terrassa
 • Prodis. (Prodisminuïts Fundació privada Terrasenca)
 • EMFO (Ajuntament de Mollet)
 • Creu Roja Barcelona
 • Residència Assís de Sant Quirze del Vallès
 • Residència Cambrils
 • Fundació Domicilia
 • Campus Professional Vallparadis ( A de Terrassa)
 • Vapor Llonch ( Ajuntament de Sabadell)
 • AC Fisioteràpia
 • Edifici Cal Molins. Ajuntament de Sabadell
 • Clece SA. Barcelona
 • Centre de formació municipal “Can Calderón”. Viladecans
 • Fundació Clerch i Nicolau. Figueres
 • Serveis de mediació municipals. Premia de Mar
 • La Roca Umbert. Granollers
 • Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Vilafranca del Penedès
 • Edifici Granja Soldevila. Sta. Perpetua de la Moguda
 • Consell Comarcal del Vallès Oriental. Granollers

Formació i assessorament

Serveis dins d'aquest àmbit

 • Formació per empreses

  La constatació d´un món laboral cada cop més complex i canviant, ens obliga a la millora de la qualitat assistencial, com també de les competències i coneixements dels professionals que hi participan.

  Des del CASS, us proposem un recull de cursos per el personal dels vostre centre, a l’hora que us oferim la possibilitat de dissenyar els continguts formatius, per respondre especificament a les vostres necessitats. Us oferim l’adaptació en calendari i horari. La formació impartida de forma presencial, en el vostre centre, o en la modalitat a distancia També de forma mixta, mitjançant la combinació de les dues modalitats. Finalment la metodología i diversitat dels continguts adaptats en funció del perfil dels alumnes, la temàtica tractada i les característiques del centre.

 • Formació per a families i cuidadors

  Les millores de les condicions de vida, sumades als avenços higiénic-sanitàris han allargat les expectatives de l`esperança de vida. Estem en una societat en la que el nombre de persones gran han augmentat considerablement.

  El desenvolupament de polítiques per a la promoció de l`autonomía personal i protecció de les persones amb dependéncia és una de les prioritats en matèria de política social que s`han d`enfrontar diferents països de la Unió Europea en els que la família han assumit tradicionalment la cura dels seus membres amb dependència. Des del CASS, volem proporcionar les habilitats a la persona cuidadora per a millorar la qualitat de vida de la persona depenent, a l`hora que se l`ajuda a tenir cura de si mateixa.