El servei d’assistència sanitària (SAS) està inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

En aquest àmbit a més de les atencions mèdiques i d’ infermeria adreçades a tant als usuaris de (SAD) com aquells altres que sense ser-ho necessitin l’assistència d’aquests professionals, oferim el servei de cures pal·liatives a domicili als pacients oncològics.

Serveis dins d'aquest àmbit

  • Servei mèdic

    Servei mèdic domiciliari, adreçat als usuaris amb pluripatologías cròniques i progressiva dependència i fragilitat, que presentant un risc elevat d`institucionalització.

    Realització de visites mèdiques periòdiques, consistents en la supervisió i ajust dels tractaments, tant de la malaltia de base com de les complicacions que es puguin presentar, a la fi d`evitar o retardar l’hospitalització.

  • Cures pal.liatives

    Servei d’atenció integral al pacient en un procés de malaltia oncològica dispensat per diferents professionals, que persegueix el benestar del malalt i del seu entorn familiar, mitjançant el control de símptomes, el suport emocional i la comunicació.

assistencia-sanitaria