Des de CASS, també us oferim assistència jurídica relativa al nostre àmbit d’actuació als usuaris del SAD i SAS; Assessorament sobre procediments d’incapacitat, tuteles i curateles, assistència al tutor, dret hereditari i elaboració del testament vital.

Assessorament juridic