A CENTRE D’ASSISTÈNCIA SOCI SANITÀRIA ens dediquem a la prestació de serveis assistencials tant dins de l’àmbit públic com del privat. Dins del nostre compromís per garantir la satisfacció dels nostres clients i per assegurar la seguretat i salut dels nostres treballadors i de les persones ateses, establim els següents principis del nostre Sistema Integrat de Gestió (SIG):

  • La SEGURETAT I SALUT com a un principi bàsic del desenvolupament de les nostres activitats. El nostre compromís per a proporcionar condicions de treball segures i saludables, per a evitar lesions i deteriorament de la salut tant per als nostres treballadors com per a les persones ateses.
  • El compromís per garantir la PARTICIPACIÓ i CONSULTA dels treballadors i així poder millorar el desenvolupament dels nostres processos.
  • COMUNICACIÓ amb tots els treballadors per a que coneguin els indicadors i objectius i el desenvolupament dels processos interns del servei.
  • Promoure un AMBIENT DE TREBALL de col·laboració i respecte i de treball en equip.
  • Aplicar conceptes de MILLORA CONTINUA, definint i revisant de forma periòdica els nostres objectius alienats amb la present política, per assegurar el compliment i la superació de les expectatives dels nostres clients, dels nostres treballadors i de la societat en general.
  • El compromís amb el compliment dels REQUISITS LEGALS, REGLAMENTARIS i de la NORMATIVA aplicables al conjunt de les nostres activitats.

La direcció es compromet a aportat tots els recursos necessaris per garantir els principis anteriors. Dins d’aquests recursos cal destacar l’adequada FORMACIÓ i SENSIBILITZACIÓ del nostre personal per assegurar el compliment dels principis d’aquesta política.

La present POLÍTICA de QUALITAT es revisa i s’adapta contínuament en base als condicionants legislatius, tecnològics i de l’entorn canviant dins del qual fem les nostres activitats. Així mateix, aquesta política es comunica i es promou entre els nostres treballadors i el nostre entorn i esta disponible per a totes les parts interessades.

Terrassa Octube 2023,

Gerència